Yürürlük Tarihi: 20.04.2021

https://oppzone.agency (Web Sitemiz)’e ve kullandığımız yönetim aracı (ClickUp; OppZone Workspace ve/veya Trello OppZone Pano) erişiminiz (Bütünen Platformlarımız olarak anılacaklardır), bununla birlikte OppZone bünyesine dahil olmanız Yeşilce Mah. Yunus Emre Cad. No: 8/1 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim Enes ÖZLEN Şirketi (OppZone Agency) tarafından zaman zaman güncellenebilecek olan aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir.

Bu Koşullar, içerik sağlama ve danışmanlığı hizmetlerinden Platformlarımız aracılığıyla faydalanmak isteyen ve bu amaçla Platformlarımız’ı kullanan ve/veya Platformlarımız’a kayıt olan bağımsız olarak hizmet sunan ve bu amaçla Platformlarımız’ı kullanan ve/veya Platformlarımız’a kayıt olan Yazarlar ve bunların dışında Platformlarımız’i kullanan diğer kişiler (Yazarlar ve Platformlarımız’i kullanan diğer kişiler birlikte “Siz” olarak anılacaktır) hakkında geçerli olacaktır.

OppZone, Platformlarımız’da sunulan hizmetleri ve/veya kullanım koşullarını kısmen ya da tamamen değiştirebilir ve kullanım dışı bırakabilir. Platformlarımız’da yaptığımız değişiklikler için bu Koşulları takip etmekle sorumlusunuz. Değişiklikleri yayınlamamız ve Platformlarımız’i ziyaret etmeniz sayesinde bu tür değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Koşullar’da yaptığımız değişiklikleri kabul etmiyorsanız yasal çözüm yolunuz Platformlarımız’ı kullanmamaktır.

OppZone, Platformlarımız’a erişimin kesintisinden, gecikmesinden, hatalı olmasından ve bu gibi durumların yol açabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

OppZone’a Platformlarımız vasıtasıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata uymak suretiyle kişisel veri iletebileceğinizi kabul etmektesiniz. Platformlarımız vasıtasıyla kişisel veri paylaşımında bulunmanız halinde göndermiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu, güncelliğini, içeriğini, bu bilgilerin üçüncü kişilerin yasal olarak tanınmış herhangi bir hakkını ihlal etmediğini ve bu bilgilerin değişmesi halinde gecikmeksizin bilgilendirme yapacağınızı taahhüt etmektesiniz.

Platformlarımız aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığınız sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen sizin tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan OppZone’nun doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Bu Koşullar’a uygun davranılmaması halinde doğan tüm zararlardan siz sorumlusunuz. Bu tür zararlardan, OppZone veya siteyi hazırlayan, tasarlayan, yöneten, çalıştıran yetkili kişi ve kuruluşlara hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluk yüklenemez.

Platformlarımız’ın içeriği, tasarımı, markası, logo ve sesleri, görüntüleri, yazıları, istatistiki verileri, grafiklerini içeren araçlar, bilgi ve belgeler (topluca Bilgiler olarak anılmaktadır.) genel teamüller çerçevesinde güvenilirliği kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup fikri ve sınai hukuk kuralları dahilinde OppZone’nun mülkiyetindedir. Bu Bilgiler OppZone’dan yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, gönderilemez ve/veya başka internet sitelerine ya da belgelere eklenemez veya herhangi bir şekilde ticaret mevkiine konulamaz. Platformlarımız’da yer alan bu Bilgiler’in doğrulukları, uygunlukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde OppZone tarafından garanti edilmez. OppZone Platformlarımız’da yayınlanan Bilgiler’in kullanımından dolayı ortaya çıkan hiçbir zarardan, OppZone’nun bilgilendirilmiş olup olunmamasına bakılmaksızın, sorumlu tutulamaz. Platformlarımız’ı kullanımınızdan doğan tüm sorumluluğu, zararı ve riskleri üstlenmektesiniz. Platformlarımız’ı kullanarak yayınlanan Bilgiler’i, güvenlik sistemlerimizi engellemeyeceğinizi, bozmayacağınızı ve yasal mevzuata uyacağınızı kabul etmektesiniz.

OppZone, Platformlarımız’ın kullanımı veya Platformlarımız’daki Bilgiler’in indirilmesi nedeniyle ziyaretçilere ait bilgisayar veya diğer varlıklarda meydana gelebilecek herhangi bir zarar veya bulaşabilecek virüslerin sebep olabileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz.

OppZone, Platformlarımız’daki bağlantılar aracılığıyla ulaşılacak üçüncü kişilere ait internet sitelerinin güvenilirliği hakkında bir garanti vermez ve hiçbir sorumluluk üstlenmez. Platformlarımız’de bağlantısı verilen üçüncü kişi internet sitelerinde olabilecek herhangi bir değişiklikten OppZone sorumlu değildir.

Platformlarımız’a üye olabilmek için gerekli bilgileri doldurmak gerekmektedir. Platformlarımız’da satışiçin hazırlanan ürünler için belirlenen hiçbir hak ve talep 18 yaşından küçükler tarafından kullanılamaz. Bu sebeple, bu metnin sizin tarafınızca onaylanması ile bize 18 yaşından büyük olduğunuzu taahhüt edersiniz. Sizin 18 yaşından küçük olduğunuzu herhangi bir şekilde tespit edersek, sizi üyelikten/ekipten çıkarma hakkını saklı tutarız.

Ekibe alım sürecinde yapacağımız değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceğimiz gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu iptal etme hakkına da sahibiz.

Platformlarımız’a Üye olurken verdiğiniz e-posta adresinin ve diğer bilgilerin güncel olması zorunludur.  Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda Platformlarımız’a Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Biz ve diğer üyeler, verilen tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ederiz, buna göre davranırız ve bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğümüz yoktur. Platformlarımız’a üye olurken verdiğiniz bilgilerin değişmesi halinde bu durumu gecikmeksizin bize bildirmekle yükümlüsünüz.

Biz, emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğumuz durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulünce bu bilgilerin talep edilmesi halinde sizlere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkiliyiz ve bu sebeple bizden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemez.

Yazarların Diğer Hak ve Yükümlülükleri

Platformlarımız aracılığıyla Yayıncı(Müşteri) ile akdedilecek hizmet sözleşmeleri uyarınca sunduğumuz içerik taslakları, bağımsız çalışan Yazarlar tarafından meydana getirilir ve bu içerikler OppZone’nun editörleri tarafından nihai hale getirilir. Bu kapsamda, Yazarlar’ın, Yayıncılar’a hizmet sunmak amacıyla, bu hizmet sürecinde ürettiği her türlü içerik, marka, yazı, blog içeriği, tasarım, iş modeli dahil fikri ve sınai hukuk kapsamında değer ifade eden tüm içerik ve tasarımlara ait mali haklar, süresiz, tüm Dünya’da geçerli olacak şekilde, alt lisans verilebilir veya devredilebilir şekilde, gerektirdiği manevi hakların kullanım yetkilerini de kapsam dahiline alacak şekilde, münhasıran, OppZone’a devredilecektir. Bu kapsamda, FSEK uyarınca halihazırda devredilmiş sayılmayan fikri haklar için Yazarların taahhütte bulunduğu varsayılacaktır. Yazarlar’ın ürettiği içerikler Platformlarımız editörleri tarafından değiştirilip revize edilebilir.

Bağımsız çalışan Yazarların başvurularını kabul edip etmeme konusunda takdir tamamen OppZone’a aittir. Başvurusu kabul edilen Yazarlar disiplinli çalışacaklarını, kaliteli ve yaratıcı içerikler meydana getireceklerini, OppZone tarafından kendisine bildirilen zamanlamaları aksatmayacaklarını, OppZone tarafından belirlenen teslim tarih ve saatlerine uygun şekilde içerikleri tamamlayacaklarını ve intihalden uzak etik çalışma prensipleri çerçevesinde çalışacaklarını taahhüt etmektedir Yazarlar’ın hukuka veya bu Sözleşme’ye aykırı davranışları ve fiilleri sebebiyle OppZone’nun herhangi bir zarara uğraması halinde, OppZone bu zararını Yazar’dan rücu edebilir.

Yazar, OppZone’ya hizmetleri kapsamında ürettiği içeriklerin aynılarını veya benzerlerini bir daha kullanmayacak ya da önceden kullandığı/kullanılan içeriklerin aynılarını/benzerlerini OppZone’ya sunduğu hizmetler kapsamında kullanmayacaktır.

OppZone, Yazar’ın kendisine sunduğu hizmet kapsamında Yazar’a gerçekleştirilecek ödemeyi, Yazar’ın hazırladığı içeriğin hukuken ayıpsız ve eksiksiz olduğunun anlaşılması ardından gerçekleştirecektir. OppZone, Yazar’ın meydana getirdiği içeriğin bu Sözleşme’ye ve hukuka aykırılık taşıması durumunda, buna ilişkin ödemeyi yapmama/ayıp oranında kesintiye uğratma hakkını haizdir.

OppZone, Yazar’ın kendisine sunduğu hizmet kapsamında Yazar’a gerçekleştirilecek ödemeyi, bir sonraki ayın ilk 15 iş günü içinde Yazar’ın form sayfasında belirlemiş olduğu hesap bilgilerine yatıracaktır.

Yayıncılardan tahsil edilen tutarın Yazar hesabına tam ve zamanında aktarılabilmesi için hesap bilgilerinin tam, eksiksiz ve güncel olması gerekir. Aksi halde yaşanacak gecikmelerden OppZone sorumlu tutulamaz.

OppZone, her bir içerik için Yazar’a tanıdığı zamanlamayı Yazar’a Site aracılığıyla veya sair yollarla bildirir. Yazar, bu zamanlamaları aksatmamakla ve bu zamanla içeriside meydana getirdiği içeriği, Yayıncı’ya gönderilmeye hazır, bitmiş ve eksiksiz, hukuken ayıpsız şekilde göndermekle yükümlüdür. Aksi halde bunun sorumluluğu Yazar’a aittir.

Yayıncıların içerik temin ettiği kurumun gizliliğini korumak ve platformun doğası gereğince yayıncıya ait olan kullanım haklarını ihlal etmemek amacıyla, içerik üreticileri yazıları isimleriyle paylaşamaz, başka platformlarda yayınlayamaz. Bu paylaşımların tamamı için yayıncı izini zorunludur.

Diğer Şartlar

Bu Koşullar Türk hukukuna tabi olup Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanır ve uygulanır. Bu Koşulları’n yorumundan ve uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.

Bu Koşullar’ı ekleriyle bir bütün olup herhangi bir bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından Türk Hukuku çerçevesinde geçersiz, hukuka aykırı veya başka bakımlardan uygulanamaz kabul edilmesi, Koşullar’ın diğer bölümlerinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

Tüm form dolduranlar, bu Koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Yasal mevzuatta sayılan istisnalar haricinde OppZone, bir ön bildirimde bulunmaksızın tek taraflı inisiyatifi ile bu Koşulları değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Sözleşme veya hizmetlere ilişkin diğer sözleşme ya da kuralları ihlal etmeniz durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, bu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız herhangi bir bildirime gerek olmaksızın feshetme hakkımız vardır:

  1. Herhangi bir yöntem kullanarak, Platformlarımız’ın işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmanız,
  2. Bu Sözleşme ve Platformalarımız aracılığıyla akdedilecek diğer sözleşme hükümlerini ihlal etmeniz,
  3. Üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden fillerde bulunmanız,
  4. Platformlarımız’da veya OppZone ile paylaştığınız bilgi, içerik, görsel ve yazıların hukuka aykırı unsurlar taşıması veya hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar taşımasa dahi Platformlarımız’a paylaşılan bilgi, içerik görsel ve yazıların hukuka ve ahlaka aykırı amaçlar ile paylaşılması.

Platformlarımız’a giriş yapan ve/veya üye olan her kişi, bu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.

OppZone Koşullar’ın değişmesi halinde üst kısımdaki yürürlük tarihi vasıtasıyla sizi bilgilendirir.

OppZone’nun yazılı onayı olmadan bu Sözleşme veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinizi kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğinizi başka kişilerin kullanımına açamazsınız.